2022-KADİR GECESİ MESAJIMIZ

Bismillahirrahmanirrahim  “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına ...

BERAAT GECESİ MESAJIMIZ

Bismillahirrahmanirrahim Hamd âlemlerin Rabbi, gece ve gündüzün sahibi, zaman ve mekândan münezzeh olan Allah’a aittir. Salat ve Selam O’nun kulu ve Resulü, Hz. Muhammed’e, aline ve ashabına olsun. Hicri aylardan olan Şaban ayının on beşinci gecesi, her yıl Müslümanlar tarafından Berat Gecesi olarak idrak edilmektedir. Müslümanlar ...

2022 MİRAÇ KANDİLİ MESAJIMIZ

Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi olan yüce Allah’a hamd, salat ve selam adalet önderi kulu ve elçisi Hz. Muhammed’e, aline ve ashabına olsun. Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescidi Haram’dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksâ’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi ...

PLATFORMUMUZUN  “DÜNYA KUDÜS HAFTASI” MESAJI

 “Ey kavmim! Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz.”(Maide/21) Peygamberler diyarıdır öteki adı. Etrafı mübarek kılınmış beldedir Kudüs. Ümmetin sancağıdır ve bir asırdan fazladır o sancak yerde. Uzun bir zamandır mağlup düşmüş bir ümmetin en büyük zaafiyet nişanıdır işgal ...

2022 – Mübarek Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajımız

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. ” Hamd alemlerin yegane sahibi, düzen koyucusu ve bizleri mübarek üç aylara ulaştıran Allah’a ( Celle Celaluhu) mahsustur. Salat ve selam onun kutlu habibi, yürüyen kuran olan Hazreti Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ashabına ve onların ...

BASINA VE KAMUOYUNA

Son yıllarda İslam’a hakaretin farklı boyutlara taşındığını görüyoruz. Anlaşılan o ki İslam düşmanı mahfiller, tertemiz çocukların zihinlerine, İslam’a ve Kur’an’a karşı zehirli, necis fikirlerini enjekte etmek için yeni bir yöntem olarak internet oyunlarını ...

2021 MEVLİD KANDİLİ MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve Selam Efendimiz Hz. Muhammed’in, pak alinin, sahabelerinin ve kıyamete kadar yolunu sürdürenlerin üzerine olsun. “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 21107) ayetinin muhatabı olan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam kıyamete kadar devam edecek bir rahmetin sebebi ...

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI TEBRİK MESAJI

Ülkemizde 1986 yılından beri her yıl Ekim ayının ilk haftası “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır. Gerek Hz. Peygamber (sav)’in Medine’ye teşrifinde yaptığı ilk icraat olması gerekse de günümüze kadar Müslüman milletleri daima huzur ve saadete eriştiren mabedler olması hasebiyle camilerimiz her zaman ehemmiyetini korumuştur. Bu ...

2021 KADİR GECESİ MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.” ( Kadir Suresi 1-5) Başı rahmet, ortası mağfiret ve ...