AMACIMIZ

1- “Bu Kur’ân, insanların kalp gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir toplum içinde hidayet ve rahmettir.” (Casiye-20) ayetini düstur edinerek toplumun Kur’an nuru ile aydınlanmasını sağlamaya çalışmak.

2- Kur’an’ın evrensel mesajını yaygınlaştırmak.

3-Her türlü toplumsal kötülüğe, yozlaşmaya, ahlaki çöküntüye karşı toplumu Kur’an ahlakı ile aydınlatmak.

4-Bilinçli bir şekilde insani erdemlerden uzaklaştırılan insanlığın, bu yozlaştırılmaya karşı, Kur’an nuruyla oyun ve hileleri deşifre etmeye çalışmak.

5-Kur’an’ı Kerim’in öğrenilmesi ve öğretilmesi önündeki tüm engel ve yasakların kaldırılması için çalışmalar yapmak.

6-Kur’an öğretilerinin insanlık için öneminin anlaşılması doğrultusunda toplumun nazarını Kur’an’a çevirmeye çalışmak.

7-Kur’an’ı rehber edinmeyen terbiyecinin, toplumu sürükleyebileceği ahlaksızlık ve huzursuzluk ortamlarından toplumu korumaya çalışmak.

8- Kur’an eğitiminin temel kurumları olan medreselerin önündeki engellerin kaldırılarak, yeniden inşa edilmesi için çalışmalar yapmak.

9-Toplumun ve yeni neslin Kur’an’la yetişmesi için okul ve camilerde Kur’an eğitiminin yaygınlaşması için çalışmalar yaparak, okul ve camilerdeki mevcut program ve kurslara her türlü desteği verip, imkanlar dahilin de yardımcı olmak.

10- Kur’an’ın ezberlenmesine yönelik mevcut hafızlık kurs ve çalışmalarını destekleyerek, imkanlar dahilin de yeni hafızlık çalışma alanları oluşturmaya çalışmak.

11-Kur’an’ın kıraat ve tecvit kurallarına uygun okunması için gerekli çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.

12- Toplumsal sorunlarda müracaat mercii olarak, Kur’an hükümlerinin esas alınması yönünde bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

13- Kur’an’ın hurafelerden uzak, doğru şekilde anlaşılıp asli değerinin kavranması için çalışmalar yapmak.