MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE REGAİB GECESİ BASIN AÇIKLAMASI

Hamd alemlerin yegane sahibi, düzen koyucusu ve bizleri mübarek üç aylara ulaştıran Allah’a ( cc ) mahsustur. Salat ve selam O’nun kutlu habibi en güzel örnek olan Hz. Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ashabına ve onların yolunu sürdüren tüm müminleredir.  Tüm insanlığın bir salgın hastalığın pençesinde ...