BERAAT GECESİ MESAJIMIZ

Bismillahirrahmanirrahim Hamd âlemlerin Rabbi, gece ve gündüzün sahibi, zaman ve mekândan münezzeh olan Allah’a aittir. Salat ve Selam O’nun kulu ve Resulü, Hz. Muhammed’e, aline ve ashabına olsun. Hicri aylardan olan Şaban ayının on beşinci gecesi, her yıl Müslümanlar tarafından Berat Gecesi olarak idrak edilmektedir. Müslümanlar ...

2022 MİRAÇ KANDİLİ MESAJIMIZ

Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi olan yüce Allah’a hamd, salat ve selam adalet önderi kulu ve elçisi Hz. Muhammed’e, aline ve ashabına olsun. Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescidi Haram’dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksâ’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi ...