BASINA VE KAMUOYUNA

Son yıllarda İslam’a hakaretin farklı boyutlara taşındığını görüyoruz. Anlaşılan o ki İslam düşmanı mahfiller, tertemiz çocukların zihinlerine, İslam’a ve Kur’an’a karşı zehirli, necis fikirlerini enjekte etmek için yeni bir yöntem olarak internet oyunlarını ...

2021 MEVLİD KANDİLİ MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve Selam Efendimiz Hz. Muhammed’in, pak alinin, sahabelerinin ve kıyamete kadar yolunu sürdürenlerin üzerine olsun. “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 21107) ayetinin muhatabı olan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam kıyamete kadar devam edecek bir rahmetin sebebi ...

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI TEBRİK MESAJI

Ülkemizde 1986 yılından beri her yıl Ekim ayının ilk haftası “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır. Gerek Hz. Peygamber (sav)’in Medine’ye teşrifinde yaptığı ilk icraat olması gerekse de günümüze kadar Müslüman milletleri daima huzur ve saadete eriştiren mabedler olması hasebiyle camilerimiz her zaman ehemmiyetini korumuştur. Bu ...

2021 KADİR GECESİ MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.” ( Kadir Suresi 1-5) Başı rahmet, ortası mağfiret ve ...

2021 YILI BERAAT GECESİ MESAJIMIZ

Bizleri, ahiret hayatının kazanılması için yaratılmış bir ticaret mekanı olan dünya hayatında, yıllık muhasebemizi yapmak, kar zarar tespitinde bulunmak ve bu doğrultuda planlar yapmak için birer fırsat olan ...

2021 MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim “Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.” (İsra Suresi, 1) Miraç Gecesi, Recep ayının 27. gecesi ...

MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE REGAİB GECESİ BASIN AÇIKLAMASI

Hamd alemlerin yegane sahibi, düzen koyucusu ve bizleri mübarek üç aylara ulaştıran Allah’a ( cc ) mahsustur. Salat ve selam O’nun kutlu habibi en güzel örnek olan Hz. Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ashabına ve onların yolunu sürdüren tüm müminleredir.  Tüm insanlığın bir salgın hastalığın pençesinde ...

MEVLİD KANDİLİ MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim “ And olsun ki, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok anan kimseler için güzel bir örnek vardır.” ( Ahzab; 21 ) İnsanlığı, içine düştüğü zulüm, günah ve karanlık kuyulardan, vahyin aydınlığına çıkarmak için gönderilen son Peygamberin üzerinden asırlar ...

2020 “CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI”

“Ta ilk gününden temeli takva üzerine kurulan mescit, elbette içinde namaza durmana daha layıktır. Onun içerisinde temizlenmeyi seven kişiler vardır.” (Tevbe 108) “Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü’min olduğuna şehadet edin…” (Tirmizi) Camiler İslam medeniyetinin merkez üssüdür. Bu nedenle, şehirlerin imarları camilere göre planlanır. Toplumsal hayat ...