1-Belirlenen amaçları gerçekleştirmek, yaymak ve topluma ulaştırmak için her türlü yasal faaliyette bulunmak.

2-Platformun amacına hizmet edecek nitelikte anket vb. araştırmalar yaparak bilgi ve belge toplamak.

3-Amacına uygun olarak toplumun bilinçlenmesi için yurt içinde ve yurt dışında konferans, seminer, kurs, açık oturum, forum, sempozyum, şenlik, yarışma, anma töreni, anma gecesi, panel, söyleşi, açık hava toplantısı, geceler, yemekli ve yemeksiz toplantılar, kermes, şölen, konser, yürüyüş, koşu, turnuva, seyahat vb. etkinlikleri organize etmek ve gerçekleştirmek.

4-Amacına uygun basın yayın yoluyla her türlü bilgi, belge, yazılı ve görsel yayınları temin etmek, yazılı ve görsel medya araçlarını kullanma yoluyla, basın ve toplumu bilgilendirici açıklamalarda bulunmak.

5-Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda reklam yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her türlü yazılı, görsel, işitsel medyayı kullanmak. Bu amaçla gazete, dergi, kitap, broşür, afiş, albüm, gibi yazılı ve basılı yayınlar yayınlamak. Tüm faaliyetlerin de teknolojik araçları etkin olarak kullanmak ve bu kanallardan platformun tanıtımını yapmak, faaliyetlerle ilgili bilgi vermek, kamuoyunu bilgilendirmek.

6-Kur’an’ın insanlığa sunduğu mesajın doğru anlaşılması için platformun etkin çalışmalar yapması ve bu amaçla çalışmalar yapan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla ortak hareket etmek ve destek sunmak.

7-Yurt içi ve yurt dışında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, ezber, Kur’an ilimleri, meal, tefsir v.b yazılı-sözlü sınav ve yarışmaları düzenlemek ve organize etmek.