BERAAT GECESİ MESAJIMIZ

BERAAT GECESİ MESAJIMIZ

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd âlemlerin Rabbi, gece ve gündüzün sahibi, zaman ve mekândan münezzeh olan Allah’a aittir. Salat ve Selam O’nun kulu ve Resulü, Hz. Muhammed’e, aline ve ashabına olsun.

Hicri aylardan olan Şaban ayının on beşinci gecesi, her yıl Müslümanlar tarafından Berat Gecesi olarak idrak edilmektedir. Müslümanlar olarak bu geceye ulaştığımızda Allah’ın merhametini umarak bağışlanma dilemekteyiz. Çünkü Efendimiz aleyhisselatu vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır;

“Allah, Şaban ayının on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.”(Tirmizi)

Dolayısıyla bu geceye erişildiğinde diğer günlerden daha fazla, günahlardan arınmak için istiğfar edilmelidir. Allah’ın rahmetini ve mağfiretini kazanmak için de oruç ve namaz gibi ibadetlere özen gösterilmelidir. Nafile ibadetler vesilesiyle günahlardan arınmak için ısrar edilmelidir. Nitekim Allah Rasulü aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur;

“Şaban’ın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz.”(İbn Mace)

Öyleyse bu gecelerde ibadetlerimizi daha bir özenle yerine getirmemiz ve arttırmamız, Allah katında günahlarımızın bağışlanmasına vesile olacaktır inşallah.

Yine bu gece Rabbimizden bağışlanma dilediğimiz gibi, O’nun karşısındaki acziyetimizi, isteklerimiz ile dile getirmemiz; O’nun kudretini itiraf etmek olacaktır. “İstemeyi vermeseydi, vermek istemezdi” bilinciyle dualarımızın kabul olacağını ümit etmeliyiz. Bu sebeple bağışlanma ile beraber hastalıkların şifası, musibetlerin bitmesi, mazlumların kurtuluşu, müminlerin izzeti gibi maddi ve manevi sıkıntıların bitmesi için de dua edilmelidir. Çünkü bu gece;

“Allah güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der.” (İbn Mace)

Bu bilinçle Kuran Nesli Platformu olarak, tüm Müslümanların Berat gecesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Ey Rabbimiz! Sen affedicisin,  affetmeyi seversin, günahlarımızı bağışla! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı affet!

KUR’AN NESLİ PLATFORMU

admin

Son Yazılar