2022 MİRAÇ KANDİLİ MESAJIMIZ

2022 MİRAÇ KANDİLİ MESAJIMIZ

Bismillahirrahmanirrahim

Alemlerin Rabbi olan yüce Allah’a hamd, salat ve selam adalet önderi kulu ve elçisi Hz. Muhammed’e, aline ve ashabına olsun.

Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescidi Haram’dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksâ’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O’dur.(İsra -1)

 Mirac mucizesi, Peygamberimiz(sav)’in en büyük dostu, sırdaşı ve tesellisi Hz. Hatice ile Peygamberimizin hamisi, amcası Ebu Talib’in vefat ettiği hüzün yılında ve baskılar yüzünden İslam’ın tebliğ edilemediği Mekke’den farklı bir yer aramak gayesiyle çıktığı müminlerin yüreklerini parçalayan Taif yolculuğundan sonra meydana gelmiştir. Bu büyük sıkıntılardan sonra Mirac mucizesiyle, yüce Allah Peygamberimiz(sav) ve ashabı kirama büyük bir feyz ve bereket ihsan etmiştir.

Peygamberimiz(sav)’in Mekke’den Kudüs’e oradan da Sidretul Müntehaya yaptığı bu mübarek yolculuk Receb ayının 27 sine denk gelen gece vuku bulmuştur. Bu mübarek gecede yüce Rabbimiz resulü Hz. Muhammed(sav) ile tekellüm etmiş ve onun şahsında İslam ümmetine üç hediye vermiştir.

 Peygamberimiz(s.a.v.)’in gözümün nuru diye tanımladığı beş vakit namaz farz kılınmış, Bakara süresinin son iki ayeti bu mübarek gecede nazil olmuştur. Ve ümmetin, Allah’a şirk koşmayanların büyük günahlarının affedileceği müjdesi verilmiştir.

Bu yolculuk başından sonuna derin manalarla yüklü olup, Efendimizin manevi makamlarda ve kemalat mertebelerinde yükseldiği manevi bir seyahattir. Özünde, velayet-i Ahmediyenin (sav) bütün velayatın fevkinde bir külliyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki, bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Halık’ı ünvanıyla Cenab-ı Hakkın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir.

Rahmetin sağanak halinde yağdığı böylesi müstesna bir zaman diliminde Allah’a daha yakın olmaya çalışalım ve bilelim ki Allah’a yakınlık, onun emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği şeylerden kaçınmakla mümkündür. O halde bu gece müminin miracı namazdır düsturuyla secdelerimizi çoğaltalım, Kur’an’ı ayet ayet kalbimize nakşedelim, ellerimizi semaya açıp ümmetin içine düştüğü gafletten kurtulması, başta Kudüs olmak üzere zalimlerin darmadağın ettiği ümmet coğrafyasının kurtuluşu, birliği ve muhabbeti için dua edelim.

Bu vesileyle tüm İslam aleminin mübarek miraç kandilini tebrik eder, hayırlara, uhuvvete ve kurtuluşa vesile olmasını Allahtan niyaz ederiz.

                                                                KUR’AN NESLİ PLATFORMU

admin

Son Yazılar