PLATFORMUMUZUN “DÜNYA KUDÜS HAFTASI” MESAJI

PLATFORMUMUZUN  “DÜNYA KUDÜS HAFTASI” MESAJI

 “Ey kavmim! Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz.”(Maide/21)

Peygamberler diyarıdır öteki adı. Etrafı mübarek kılınmış beldedir Kudüs. Ümmetin sancağıdır ve bir asırdan fazladır o sancak yerde. Uzun bir zamandır mağlup düşmüş bir ümmetin en büyük zaafiyet nişanıdır işgal altındaki Kudüs. Hz. Ömer’in diktiği ve Selahaddin’in yeniden dalgalandırdığı o sancak, kendisini yerden kaldıracak fatihini beklemekte.

Mazlum ve mağdur Filistin halkının, bütün mahrumiyetine rağmen son dönemlerde gösterdiği şanlı mücadele, ümmetin yitirmeye yüz tuttuğu ümidini yeniden yeşertmiş, imanın ve azmin, demirden perdeleri dahi parçalayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Siyonist İsrail, her ne kadar sahip olduğu maddi imkânlarla övünse de bizler şunu çok iyi biliyoruz ki, onların esas güçleri, silahları ve teknolojileri değil, bizim dağınıklığımız ve içine düştüğümüz derin atalet kuyusudur.  Nitekim tarih şahittir ki müminleri düşman karşısında üstün kılan, çoklukları veya silahları değil imanları ve inandıkları dava etrafında bir olup saf bağlamalarıdır.

Bugün, başta Kudüs meselesi olmak üzere, ümmetin bütün meselelerinin çözümü, dönüp dolaşıp vahdet etrafında temerküz etmektedir. Çok iyi bilinmelidir ki, ümmetin vahdeti için atılan her adım aynı zamanda Kudüs’ü özgürleştirmek için de atılmış bir adımdır. Diller Kudüs’te birleşirken, ellerin birbirinden ayrı düşmesi tezatından bir an önce kurtularak her alanda, vahdeti hedefleyen çalışmalara ağırlık verilmelidir.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Filistin Alimler Birliği tarafından, geçen sene Recep ayının son haftası “Dünya Kudüs Haftası” olarak ilan edilerek bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlenmişti. “Dünya Kudüs Haftası”  olarak ilan edilen Recep ayının son haftasında, Kudüs davası için yapılacak etkinlikleri ve tüm çalışmaları, son derece anlamlı buluyor ve desteklemeyi inancımızın gereği telakki ediyoruz.

Kur’an Nesli Platformu olarak Kudüs davası gibi yüce bir gayeye hizmet ettiğine inandığımız tüm çalışmaları ruh-u canımızla destekliyor; tüm halkımızı “Dünya Kudüs Haftası”  kapsamında yapılacak etkinliklere katılım sağlayarak, her türlü desteği vermeye davet ediyoruz. 

                                                                                                    KUR’AN NESLİ PLATFORMU

admin

Son Yazılar