2022 KURBAN BAYRAMI MESAJIMIZ

2022 KURBAN BAYRAMI MESAJIMIZ

Bismillahirrahmanirrahim.
“Bu kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır! Fakat Allah’a ulaşacak olan sizin takvânızdır…” Hacc sûresi, 37
Allah’a teslimiyetin sembolü, O’na itaat ve sadakatin en somut tezahürü olan Kurban, bizleri Rabbimize yakınlaştıracak ve iyiliğe ulaştıracak müstesna bir ibadettir. Kurban Bayramı ise bu ibadetimizin kabulü için duyduğumuz arzunun ve Cenab-ı Mevla’ya kurbiyetimize dair beslediğimiz umudun bayramıdır.
Allah, kurban kesme emriyle kullarını imtihan etmekte, onların takvâlarını, ilâhî emre itâattaki titizliklerini, Allah’a yakınlık derecelerini ölçmektedir. Kesilen kurbanlarda gaye; ihlâs, takvâ ve Allah’a yaklaşmadır. Maksad, Allah’ı verdiği nimetleriyle hatırlamak ve O’nun rızâsını kazanmaktır. Kurban Bayramı, getirdiğimiz tekbirlerle, tehlillerle, tesbih ve telbiyelerle bize tevhid şuuru aşılayan, benliğimizi yenileyen, nefsimizi ezen, imanımızı coşturan kutlu günlerin adıdır.
Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Elbette Kurban Bayramı sadece kurbanların kesilerek etlerin paylaşılmasından ibaret değildir. Ancak Kurban Bayramı’nda özellikle maddi imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda İslâm’ın sosyal adâleti te’min edici bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.
Kurban, zengine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir; onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.
Bu itibarla, Kurban Bayramı’nı birbirimizi hatırlamanın, kardeşlik ahdimizi yenilemenin, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin bir imkânı olarak görmeliyiz. İnancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin güzelliklerini, değerlerini ihya etmek için bu günleri fırsat bilmeliyiz. Düzenli bir şekilde her yıl toplumsal yaşamda bu derece görünür hâle gelen ve bütün bir gündemi kendine çeviren bu alenî uygulamanın gerek bireysel gerek toplumsal hikmetlerini göz önünde tutarak kıymetini bilmeliyiz.
O halde, öncelikle bizi sayısız nimetler içerisinde bugüne kavuşturduğu için Rabbimize hamd edelim. Bizlere bayram sevinci yaşattığı için şükrümüzü dile getirelim. Ardından yüreğimizde yeşerttiğimiz bayram neşesini sözlerimizle ve davranışlarımızla görünür ve duyulur kılalım. Bayramı, ailemizin ve özellikle çocuklarımızın zihinlerinde unutulmaz bir hatıraya dönüştürelim. Yolumuzu gözleyen, sesimizi özleyen başta anne-babalarımız olmak üzere aile büyüklerimizin, akrabalarımızın, dostlarımızın ve komşularımızın da bayram sevinci olalım. Bu vesileyle, birbirimize olan sadakatimizi ve muhabbetimizi yeniden tesis edelim.
Bu bayram çorak gönüllerimize zemzem ve inşirah olsun. Utançlarımızı, ayıplarımızı, pişmanlıklarımızı, ahlarımızı Rabbimizin rahmet kucağına dökelim. Hz. İbrahim gibi halim, Hz. İsmail gibi teslimiyet timsali olalım.
Allah’a hamd olsun ki, milyonlarca mümin, şu an, dünyadaki bütün Müslümanları temsilen hac ibadetlerini ve kurban vazifelerini yerine getirmek için gayret sarf ediyorlar. Bayram kendini unutturmuyor; gönüller aydınlanıyor, yüzler gülüyor, ümitler yeşeriyor. Bayramın bereketi, gözle görülür, elle tutulur şekilde insanları kucaklıyor.
Bu duygularla, KUR’AN NESLİ PLATFORMU olarak yeryüzünün her neresinde olursa olsun bütün Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; İslam beldelerini her türlü felâket, istila, işgal ve mağduriyetten koruması için Rabbimize yalvarıyoruz. Kurbanların kanı kadar sıcak ve içten dualarla yürekleri yanmış müminlere aydınlık günler ve gelecekler göstermesini niyaz ediyor; bizlere yol gösterici olarak indirdiği Kur’an’ın ve Hz. Rasulullah’ın (sav) rehberliğinde müminlere ihtiyaç duydukları güç, irade, cesaret, akıl ve imkânı vermesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.

                                                    KUR’AN NESLİ PLATFORMU
admin

Son Yazılar