Kur’an Nesline Meal Sınavı

Kur’an Nesline Meal Sınavı

Her daim Kur’an yolunda istihdam olunmayı ve ölüm gelip çatana kadar kendisinin razı olacağı işlerle bizleri meşgul kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

“Kuran Nesline MEAL SINAVI” İle ilgili BASIN DUYURUMUZ
Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52)
Kur’an, şu büyük kâinat kitabının ezeli bir tercümesidir.
Kur’an, insanlık âleminin terbiyecisi, hakiki mürşidi ve yol göstericisidir.
Kur’an, maddi ve manevi, görünen ve görünmeyen âlemler kitabının bir müfessiridir.
Kur’an, bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah’ın kelamı, bütün varlığın ilahı ünvanıyla Allah’ın fermanıdır.
            Bu Kur’an ki, Hatemü’l Enbiya Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ in lisanıyla Rabbimizin insanlığa en büyük mesajı, bir hidayet güneşi olarak, karanlığa saplanmış dünyayı aydınlığa eriştirecek yegâne kitap, insanlık âleminin aradığı adaletin membaı, sevgi ve merhametin ta kendisidir.
            Öğüt alınması için gönderilen bu kitap hiç şüphesiz okunmalı ve anlaşılmalıdır. Hayatlar O’nunla yön bulmalı, günler ve geceler O’nunla nurlanmalıdır. Zaman geçtikçe gençleşen bu kitap her Müslümanın ana gündemini teşkil etmelidir. Gündemin sürekli değiştiği, zihinlerin dünyevileştirilmeye çalışıldığı bu modern zamanda, gündemimizi Kur’an’la tayin etmenin, zihinlerimizi Kur’an’ın nuru ile aydınlatmanın gereğini anlamalı ve tüm çaba ve gayretlerimiz bu doğrultuda olmalıdır.
            Kur’an’ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu tüm dünyaya haykıran Üstad Bediüzzaman’ın derdini dert edinen Kur’an Nesli Platformu, kurulduğu günden beri çalışmalarını adına yaraşır bir şekilde, Kur’an ile beslenen bir neslin yetişmesi, Kur’an’ın okunması ve anlaşılmasında teksif etmiş ve birçok organizasyona imza atmıştır. Müslüman Gençlik Haftası, Kur’an-ı Kerim ziyafetleri, namaz etkinlikleri ve meal sınavları bu çalışmalardan sadece bazıları.
            Kur’an Nesli Platformu olarak, Kur’an ile olan bağımızı kuvvetlendirmeyi, herkesin bildiği ve en sık okunan surelerin daha iyi anlaşılmasına vesile olmak gayesiyle, iki ayrı kategoride Türkiye Geneli Meal Sınavı düzenlenecektir. Gerçekleştireceğimiz bu sınavda 29. ve 30. cüzlerle beraber, Yasin ve Hucurat sureleri ve Kur’an’da geçen peygamber dualarının yer aldığı 3 bölümden oluşan “Kur’an Nesline KUR’AN PINARI” adlı kitap esas alınacaktır. Sınav başvuru tarihleri 17 Ekim-17 Kasım arası olup sınav, 11 Aralık Pazar Günü saat 10.30’da gerçekleştirilecektir. Sınavda,16 yaşına kadar olanlar (2000 yılı ve üstü) 1. kategoride, 17 yaş ve üstü (1999 ve öncesi) olanlar ise 2. kategoride yarışacaktır. 1. Kategoride yer alanlar kitabın ilk iki bölümünden, 2. kategoride yer alanlar ise kitabın tümünden sorumlu tutulacaktır. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye, www.kurannesliplatformu.com ve www.mealsinavi.com internet adreslerinden ulaşılabilir.
            Her daim Kur’an yolunda istihdam olunmayı ve ölüm gelip çatana kadar kendisinin razı olacağı işlerle bizleri meşgul kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kur’an aşığı halkımızın bu sınava gereken ilgiyi göstereceğine yürekten inanıyoruz. Dereceye girenlere başta umre olmak üzere birçok ödülün verileceği bu sınava, yediden yetmişe bay bayan tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz.
admin

Son Yazılar
Yorum ( 2 )
 1. Lokman
  17 Şubat 2019 at 21:26
  Cevapla

  2019 sınav tarihi ve BAŞVURU ne zaman ??

  • admin
   2 Mayıs 2019 at 21:55
   Cevapla

   1 Mayısta kayıtlar başlayacak

Bir cevap bırakın