YARIŞMA İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLME SONUCU

YARIŞMA İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLME SONUCU

Platformumuz tarafından 15 Eylülde dört farklı kategoride gerçekleştirilen “Kur’an Nesline KUR’AN PINARI”  yarışması ile ilgili merkezimize ulaşan itirazlar Sınav Komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

İtirazlar ile ilgili komisyonumuzun değerlendirme sonucu aşağıda verilmiştir.

4. KATEGORİ

5. sorunun cevap anahtarı C olarak düzeltilmiştir.

6. Soruda ayette geçen “ sizi bir erkekle bir dişiden yarattık” ibaresi insanların aslının ve kökünün bir olduğuna, “Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır” ibaresi ise kök ve asıl yönünden üstünlüğün söz konusu olamayacağını gösterir. Dolayısıyla ayetten 3. Öncülün çıkarılması mümkündür.

18. Soruda 4. Öncülde verilen ifade aynen kitapta geçiyor olabilir ancak soruda verilen ifadeden yola çıkarak 4. Öncül söylenemez. Çünkü verilen bilgide teyemmümün zahiri bir temizlik olmadığı ve guslün yerine de geçebileceği belirtilmektedir. Bu ifadelerden yola çıkarak “hangi şartta olursa olsun namazın terkedilemeyeceği” söylenemez. Teyemmüm illa da namaz için alınmaz çünkü. Kabeyi tavaf için ya da Kuran okumak için de alınabilir. Namaza vurgu yapmadan sadece teyemmüm ibaresi geçti diye o sonuca ulaşamayız. Aksi takdirde “her ne şartta olursak olalım Kabeyi tavaf etmeliyiz” veya “her ne şartta olursak olalım Kuran okumalıyız” sonucuna da varılmalıdır ki bu da doğru bir çıkarım olmaz.

31. soruda ise net olmamakla birlikte birinci öncüle dolaylı olarak ulaşılabilir. Çünkü “yeminler her zaman ikna için kullanılmaz” ifadesi bazen ikna için kullanılabileceği anlamına gelir. Ayrıca yeminlerin, kitapta geçen ifadeyle “ayetleri ve delilleri teyit etmek” için kullanılması, ayetlerin verdiği haberlere inancı ve güveni sağlamak manasını verir.

57. soruda sorulan, diğer ibadetleri öz itibari ile barındıran ibadet namazdır. Kitapta bu ifade geçmektedir. Sayfa 98

3. KATEGORİ

51. Soru iptal      (Hadid Süresi 28 ayetin meali kaynak kitaptakinden farklı olarak verildiğinden iptal ediliştir.)

73 Soru iptal     (soru doğru olmasına rağmen seçeneklerde verilen surelerin ayet sayıları kaynak kitapta geçmediğinden iptal edilmiştir.)

admin

Son Yazılar