2021 MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

2021 MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim

“Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.” (İsra Suresi, 1)

Miraç Gecesi, Recep ayının 27. gecesi olup bu yıl miladi olarak 10 Mart Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan geceye denk gelmektedir. Miraç, Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Peygamber Efendimizin(sav) Mescid-i Haramdan alınıp Mescid-i Aksâ’ya götürüldüğü, oradan da İlâhî huzura yükseltildiği ve bir takım müjdelerin verildiği bir gecedir.

Miraç Gecesi, Peygamber Efendimizin(sav), “gözümün nuru” dediği beş vakit namazın, ümmetine hediye edildiği gecedir. Miraç Gecesi, Bakara Suresinin son iki ayetinin ve bu ayetlerin getirdiği müjdelerin verildiği bir gecedir.

Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayında gerçekleşen bu hadise bizler için birçok ders barındırmaktadır.

Son yıllarda bütün dünyayı etkisi altına alan ve yüzbinlerce insanın hayatına mal olan Coronavirüs  (Covid-19) salgını, deprem ve sel felaketleri gibi bütün insanlık olarak geçirmiş olduğumuz büyük imtihanlar, nasuh bir tövbeye ne kadar da ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Nebi (sav)’nin bizler için çizmiş olduğu hudutları aştığımızda başımıza gelen bela ve musibetlerin ardı arkasının kesilmeyeceği bir kez daha gün gibi ortaya çıkmıştır. İnsanlık ne zaman O’nun çizmiş olduğu çizgide yürümüşse kurtuluşa ermiş, ne zaman da bu çizgiden sapmışsa iflah olamamıştır.

Son zamanlarda yaşamış olduğumuz ve tüm insanlığı etkisi altına alan imtihanları göz önünde bulundurarak özellikle üç ayların ihya edilmesine ağırlık vermemiz gerekmektedir. Miraç Gecesi gibi mübarek geceleri bağrında barındıran bu mübarek günlerin ihya edilmesi için her birimiz aile efradımızla beraber seferber olmalıyız.

Bu bağlamda bizler de bu gecede Miraç olarak bize sunulan namaz ile bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden uzaklaşıp temizlenerek Rabbe kulluğa, en yüce mertebeye terakki etmeliyiz. Hata ve günahlardan, aczimizi ifade eden kelamlarla tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Tevvab olan Allah’tan bağışlanma dilenmeliyiz.

Kuran Nesli Platformu olarak, Miraç Gecesi’nin son zamanlarda yaşanan salgınlar olmak üzere tüm maddi ve manevi hastalıklardan kurtulmamıza bir vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz eder, İslam ümmetinin Miraç Gecesini tebrik ederiz.

                                                                                         KUR’AN NESLİ PLATFORMU

admin

Son Yazılar