KADİR GECESİ MESAJI

KADİR GECESİ MESAJI

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”(Kadir Suresi)

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerine girmiş bulunmaktayız. Allah(cc), Kur’an-ı Kerim’de sadece aylardan Ramazan, gecelerden ise Kadir Gecesi’nden bahsetmektedir. Hayat kitabımız Kur’an-ı Kerim Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde nazil olmaya başlamıştır. Allah(cc), Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı aya ve geceye özel bir önem atfetmiş, hem Ramazan ayını hem de Kadir Gecesi’ni diğer ay ve gecelerden daha üstün kılmıştır.

Bereket ve feyzin en ulvî derecelere kadar yükseldiği mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gece ihya edilmesi şartıyla, refaha ve kurtuluşa sebep olacak ve bereketli bir ömür kazandıracak fırsatları barındırmaktadır. Öyle ki, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz(sav), bu aya ve bu geceye ulaşmak için her yıl Allah’a(cc) dua etmiştir.

İslam âlemi olarak içinde bulunduğumuz mevcut durumdan dolayı her zamankinden daha fazla mübarek gün ve geceleri ihya etmeye ihtiyacımız vardır. Günahın, isyanın zirve yaptığı bir dönemde biz İslam ümmetinin, Allah’ın(cc) önem atfedip değer verdiği bu geceyi daha fazla ihya etmeye ihtiyacı vardır.

Virüslerin, salgın hastalıkların bütün insanlığı çepeçevre kuşattığı bir zaman diliminde Rabbimizden daha çok bağışlanma dileyerek, bu gecenin feyz ve bereketinden bizleri de istifade ettirmesi için dua etmek gerekir.

Kur’an Nesli Platformu olarak; mübarek Kadir Gecesi’nin, başta İslam ümmeti olmak üzere tüm insanlığın her türlü salgın hastalıklardan kurtulmasına, dünyanın dört bir yanında işlenen zulümlerin son bulmasına vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.

 KUR’AN NESLİ PLATFORMU

admin

Son Yazılar