2020 YILI RAMAZAN AYI TAVSİYELERİ

2020 YILI RAMAZAN AYI TAVSİYELERİ

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara, 183)

“Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!” (Hadis)

Bir yılın ardından ve 2020 yılının çalkantısı içinde bizleri rahmet ve bereket ayı olan bir mübarek Ramazana daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. O Ramazan ayı ki 90 yıllık manevi bir ömrü kazandıracak bulunmaz bir hazine ve kaçırılmayacak bir fırsattır. Bütün dünyanın iliklerine kadar acziyeti yaşadığı ve bir derman aradığı şu dönemde, sonsuz kudret ve mülk sahibi karşısında maddi ve manevi tüm dertlerimize derman taleb etmek için Ramazan’ı vesile etmeliyiz. Camisiz, Cumasız ve teravihsiz eda etmeye başlayacağımız bu Ramazan buruk başlayacak belki ama inanıyoruz ki hakkıyla eda ettiğimizde sonu çifte bayram, çifte mutluluk olacaktır inşallah. O halde bize düşen bu mübarek gün ve geceleri hakkıyla eda edip ihya olmaya çabalamaktır.

Bu vesileyle Kur’an Nesli Platformu olarak halkımıza bu gayeye matuf bir takım tavsiyelerimiz vardır. Bu tavsiyelerin yerini bulması ve hayra vesile olması temennisiyle hoş geldin on bir ayın sultanı Ramazan diyor ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

RAMAZAN TAVSİYELERİ

1-Kur’an- Kerim:

Mümkün mertebe aile bireyleriyle mukabele şeklinde, değilse de bireysel olarak en az bir cüz kadar Kur’an’ı Kerim okunmalı. Okunacak Kur’an’ın mealini de birlikte okumaya gayret edilmeli.

Başta çocuklar olmak üzere, aile bireylerinden Kur’an okumasını bilmeyenlerin veya okumasını bildiği halde tecvidi bilmeyenler bu eksikliklerini tamamlamaya çalışmalıdır. Ayrıca ayet, kısa sure vb. ezberler yapılmalıdır.

2-Namaz:

Vakit ve teravih namazları mümkün mertebe ailece vaktinde cemaatle kılınmalı.

Duha, evvabin, vitr, teravih, teheccüd ve abdest namazı gibi nafile ibadetleri ihmal edilmemelidir. Ramazan sonrasında da nafilelere devam etmeye gayret edilmeli, namaz tesbihatlarına da özen gösterilmelidir.

3-Dua:

Ramazan ayı boyunca dua ve niyaza ağırlık verilmeli, bolca cevşen okuyarak tesbihat yapılmalıdır.

4-Vird ve Zikir:

Aile bireyleriyle günlük vird-zikir programı yapılmalıdır.

5-Kültürel Okuma:

Aile bireylerinin ihtiyaçları dikkate alınarak, günlük bir saat kadar kültürel ders yapılmalı ve bu kapsamda, aile bireylerinin ihtiyaç duyduğu İslami ilimler (ilmihal, siyer, tefsir, akaid, hadis vb), gündemdeki konular ve kültürel olarak ihtiyaç duyulan ortak konular üzerinde durulmalıdır.

Ayrıca seviyeye uygun hadisler ezberletilmelidir. .

6-Mali İbadetler (Zekât, fitre, sadaka):

Bu ay içerisinde, varsa zekât hesaplanmalı, fitreler verilmeli, sadaka ve bağışlar artırılmalıdır. Mümkün mertebe fitre ve zekâtlar Ramazan ayının başlarında verilmeye çalışılmalıdır.

7-Sıla-i Rahim:

Ramazan ayı münasebetiyle aile bireyleri, akrabalar, komşular, tanıdıklar ve iş arkadaşlarını sormalı, imkânlar dâhilinde yardımda bulunma ve ihtiyaçları karşılamaya çalışılmalıdır. Mevcut salgından dolayı evlerde ziyaret mümkün olmasa da telefonla görüşülmelidir.

8-Kadir Gecesi:

Ramazan ayının son on gününün tekli geceleri mümkün olduğu kadar ibadetle geçirilmeye çalışılmalıdır. Bu arada ailece cevşen ve benzeri dualar okunabilir, Kur’an ve Sünnet ile ilgili sohbetler de yapılabilir.

9-Bayramlaşma:

Bayram sabahı ev halkından başlayarak bütün komşular, akrabalar, dostlar ve tanıdıklar telefonla aranarak bayramları tebrik edilmelidir.

10-Ramazan Sonrası:

Ramazan ayındaki ibadi, kültürel ve insani güzel hasletleri devam ettirme gayret ve çabası içinde olunmalıdır.  

KUR’AN NESLİ PLATFORMU

admin

Son Yazılar