BERAT KANDİLİ MESAJI

BERAT KANDİLİ MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim

“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. (Zümer, 53)

“Muhakkak ki Allah Tebareke ve Teâla Şaban’ın on beşinci gecesi, dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insana mağfiret eder.” Hadis-i şerif

             Bizleri tekrardan bu geceye ulaştıran şanı Yüce Rabbimize hamd, bu bereketli gecenin kıymetini mübarek sözleriyle ifade edip yaptıkları ile de örneklik teşkil eden Efendimiz Muhammed Mustafa’ya salât u selam olsun.

            Rahman olan Rabbimiz biz aciz ve muhtaç kullarına rahmet ve ikramlarının bir nişanesi olarak belli zaman dilimlerinde fırsatlar lütfetmiştir. İşte üç aylar, üç aylardan olan Şaban ayı ve bu ayın on beşinci gecesi olan Berat gecesi, bu müstesna fırsat zamanlarındandır. Bu zaman dilimleri mümin kullar için eşsiz kazanç kapılarıdır. Allah’a yaklaşmaya yol arayanlar, ahiretleri için kârlı bir ticarette bulunmak isteyenler, bütün günah ve hatalarından arınıp tertemiz bir sayfa açıp kurtuluş senedini edinmek isteyenler, böylesi bir fırsatın ne derece eşsiz ve kıymetli olduğunu bilir ve ihmal etmemeye gayret ederler.

                İdrak edilecek olan bu mübarek gece Şaban ayının on beşinci gecesidir. Miladi takvime göre bu yıl Nisan’ın 7. gününü 8’e bağlayan salı gecesine tekabül etmektedir. Bu mübarek gece, üç aylardan biri olan Şaban ayında olduğu için değerine bakılırsa görülür ki Peygamber Efendimiz (sav)’in bambaşka karşıladığı ve ibadetlerle ihya ettiği bir aydır ve Efendimiz (sav) Şaban ayı için, “… Şaban benim ayımdır. Şaban günahları temizler…” buyurmuştur.

                Bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah Şaban’ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlûkatına mağfiret eder. Bunun dışında olanlar şunlardır: Müşrikler, kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler, kâhin, sihirbaz, içkiye düşkün olan, zinaya ısrarla devam edenler, ana babasına asi olanlar.”

                Bu gecede Allah’ın misafiri olup onun rahmet ve ikramlarına mazhar olmak için gayret sarf etmeli ve Peygamber Efendimiz’in (sav) buyurduğu gibi, gündüzünü oruçla, gecesini ise ibadet ve zikirle uyanık olarak ihya etmeye azmetmeliyiz. Bu gecenin kazancından mahrum olmamaları için başta tüm aile fertlerimiz olmak üzere akraba ve dostlarımızı da teşvik ederek ve bu manevi atmosferi birlikte yaşama gayretinde olmalıyız.  Bu gecede, elden geldiği kadar Kur’an’ı Kerim’le, istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.

Ey Rabbimiz, ey sonsuz rahmet hazinelerinin ve bereketin kaynağı! Bizleri ism-i azamın hürmetine, bu mübarek geceler hatırına, bu gecelerde sana ihlâs ile yönelen âşıkların hatırına af ve mağfiret eyle. Bizlere dünya ve ahirette af ve afiyet nasib et.

Bu duygu ve düşüncelerle Beraat Gecesi’nin son zamanlarda yaşanan salgın hastalıklardan kurtulmamıza bir vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz eder, İslam ümmetinin Beraat Gecesini tebrik ederiz.

Kur’an Nesli Platformu

admin

Son Yazılar