Miraç Gecesi

Miraç Gecesi

Bismillahirrahmanirrahim

“Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.” (İsra Suresi, 1)

Miraç Gecesi, Recep ayının 27. Gecesi olup, Cenabı Hakkın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Peygamber Efendimizin(sav) Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksâ’ya, oradan semaya, yüce âlemlere, İlâhî huzura yükseldiği ve bir takım müjdelerle ümmetine döndüğü gecedir.

Miraç Gecesi, feyiz ve bereketin bol olduğu bir gecedir. Miraç gecesi bir yükseliş gecesi, bütün süfli ve edna duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükselişin zirve yaptığı bir gecedir.

Miraç Gecesi, şirk dışında bütün günahların affolunacağına dair beratın alındığı gecedir. Miraç Gecesi, Peygamber Efendimizin(sav), “gözümün nuru” dediği beş vakit namazın, ümmetine hediye edildiği gecedir. Miraç Gecesi, Bakara Suresinin son ayetlerinin ve bu ayetlerin getirdiği müjdelerin verildiği bir gecedir.

Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayında gerçekleşen bu hadise bizler için birçok ders barındırmaktadır.

Son aylarda bütün insanlık olarak geçirmiş olduğumuz büyük imtihanlar, Peygamber Efendimizin(sav) bütün insanlık için sunmuş olduğu kurtuluş reçetesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. O’nun bizler için çizmiş olduğu hudutları aştığımızda başımıza gelen bela ve musibetlerin ardı arkası kesilmemiştir. İnsanlık ne zaman O’nun çizmiş olduğu çizgide yürümüşse kurtuluşa ermiş, ne zaman da bu çizgiden sapmışsa iflah olmamıştır.

Son zamanlarda yaşamış olduğumuz imtihanları göz önünde bulundurarak özellikle üç ayların ihya edilmesine ağırlık vermemiz gerekir. Miraç Gecesi gibi mübarek geceleri bağrında barındıran bu mübarek günlerin ihya edilmesi için seferber olunmalıdır. Zira tek ve yegâne kurtuluş yolu Peygamber Efendimiz’in(sav) bizler için belirlemiş olduğu Kur’an ve Sünnet-i Seniyye yoludur. Başka yerlerde deva aramak beyhude bir arayıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Gecesi’nin son zamanlarda yaşanan salgınlar olmak üzere tüm maddi ve manevi hastalıklardan kurtulmamıza bir vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz eder, İslam ümmetinin Miraç Gecesini tebrik ederiz

admin

Son Yazılar