Ramazan ayı tavsiyeleri

Ramazan ayı tavsiyeleri

Ramazan ayına günler kala Kur’an Nesli Platformu tarafından bireysel, ailevi ve toplu olarak yapılabilecek ibadetler hakkında tavsiyelerde bulunuldu.

Kur’an Nesli Platformundan yapılan açıklamada, “Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin.” Bakara Suresinin 185’inci ayeti hatırlatıldıktan sonra, Hz. Muhammed’in şu hadisine yer verildi:

“Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah-u Teâlâ size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapılar kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin (Kadir Gecesi) hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır”

Ramazan ayının Allah’ın kullarına bir ihsanı olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Ramazan ayı öyle bir aydır ki; bu ayda yapılan ibadetlere verilen sevaplar, diğer aylardakinden çok daha fazladır. Onun için başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayından azami derecede istifade etmek hepimizin istek ve arzusudur. Ancak Ramazan’ın başından sonuna kadar programlı hareket etmek gerekir ki bu mübarek aydan hakkıyla istifade edilebilsin.” denildi.

Ramazan ayından tüm toplumun yeterince istifade etmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Şüphesiz bu mübarek ayda gerek ferdi olarak gerek ailece veya toplu olarak yapılabilecek çok şey vardır. Bu niyet ve düşüncelerle faydalı olacağı kanaati ile platform olarak “Ramazan Ayı Tavsiyeleri” adıyla kardeşlerimize bazı hatırlatma ve uyarılarda bulunmak istedik. Amacımız özelde üye ve gönüllülerimizin genelde tüm toplumumuzun bu tavsiyeler vesilesiyle mübarek Ramazan ayından hakkıyla istifade etmesidir.” ifadelerine yer verildi.

Kur’an Nesli Platformu Koordinatörlerinden Mehmet Emin Sütçü ile Kenan Çaplık’ın Türkçe ve Kürtçe olarak basınla paylaştığı programda, şu önerilerde bulunuldu:

BİREYSEL PROGRAM

1-Günlük en az bir cüz Kur’an okumak.

Kur’an’ı, mümkün mertebe camide mukabele şeklinde okumak, mümkün değilse evde ailece mukabele şeklinde okumak, o da mümkün olmuyorsa bireysel olarak okumak. Okunacak Kur’an’ın mealini de birlikte okumaya gayret etmek. Bayanlar için; en yakın camide veya gittikleri kurslarda ya da evlerde komşularla mukabele şeklinde okumak.

Farz namazları mümkün mertebe camide cemaatle kılmak, mümkün olmuyorsa ailede cemaatle kılmak.

2-Nafile namazlara özen göstermek.

Teravih namazını en yakın camide cemaatle kılmak. Teravih namazını, mecbur kalmadıkça bireysel kılmaktan, cami dışında başka yerlerde gruplar oluşturarak kılmaktan ve teravih saatinde işyerinde bulunmaktan veya dışarıda gezmekten kaçınmak. Aynı mahallede bulunanların, o mahalledeki camide birlikte kılmaları ve teravihten sonra birlikte ziyaretlerde bulunmalı.

Gece namazlarını alışkanlık haline getirmek, Ramazan sonrasında da devam ettirmeye gayret etmek.

3-Ziyaretleşmelere ağırlık vermek.

Ramazan ayında ziyaretleşmeleri çoğaltmak; hasta, yoksul ve yetimleri özellikle ziyaret etmek.

4-Çok dua etmek.

Ramazan ayı boyunca dua ve niyaza ağırlık vermek; bolca cevşen ve tesbihat okumak.

5-Okumaya ağırlık vermek.

İmkân ve şartlara göre Ramazan ayı boyunca bir fıkıh ve bir siyer kitabını okuyup bitirmek.

6-İtikâf’a girmek.

Ramazan ayı içinde, özellikle de son on gününde itikâfa girmeye çalışmak ve çevredekilerin de buna katılımı için gayret etmek. İtikâfta; nafile ibadet, dua, tesbihat, Kur’an-ı Kerim ve mealini okuyarak zamanı iyi değerlendirmek.

7-Zekâtı önemsemek.

Bu ay içerisinde, varsa zekâtları hesaplamak ve vermek.

8-İftar yemeği vermek.

Maddi imkânlar çerçevesinde iftar yemeği vermeye çalışmak ve bu âdetin yaygınlaşması için gayret göstermek. İftar sonrası dua ve kısa bir sohbet yapmayı ve ardından topluca teravih namazına gitmeyi alışkanlık haline getirmeye çalışmak.

AİLEVİ PROGRAM

1-Kur’an-ı Kerim’i mukabele şeklinde okumak.

Şayet evde okunacaksa, günlük en az bir cüz olmak üzere ailece mukabele şeklinde Kur’an okumak. Kur’an-ı okuma konusundaki eksiklikleri gidermek.

Başta çocuklar olmak üzere, aile bireylerinden Kur’an okumasını bilmeyenlerin veya okumasını bildiği halde tecvidi bilmeyenlerin bu eksikliklerini tamamlamaya çalışmak.

2-İlmihal dersleri yapmak.

Başta çocuklar olmak üzere, aile bireyleriyle Ramazan boyunca, tekrar bile olsa ilmihal dersleri yapmak.

3-Siyer dersi yapmak.

Bu mübarek ayda Hz. Muhammed’e daha yakın olmak adına bir siyer kitabını aile bireyleriyle ders şeklinde okumak.

4-Cemaatle namaz kılmak.

Evde kılınan namazları cemaatle kılmaya çalışmak. Aile bireylerini nafile namaza, gece namazına alıştırmak ve bunu alışkanlık haline getirmeleri için gayret sarf etmek.

5-Kadir gecesini idrak etmek.

Kadir gecesini camilerde veya evde mutlaka idrak etmeye çalışarak bol bol Kur’an okumak, virdlerde bulunmak ve dua etmek.

TOPLU PROGRAM

1-İftar yemeği vermek.

İmkân ve şartların elverdiği açık ve kapalı mekânlarda, hayırseverlerin de katkısıyla iftar yemekleri vermeye gayret etmek. Ayrıca verilen toplu iftar yemeklerine icabet etmek.

2-Toplu ziyaretlerde bulunmak

Teravih namazı için aynı camiye gidildiğinde, teravihten sonra eş, dost, akraba ve komşular birbirilerine topluca ziyaretlerde bulunmaya gayret etmeli.

3-Şehirde kalanlar köylerde ikamet edenlerle sosyal dayanışma içerisinde olmalı

Ramazan ayında şehirdekilerin köylerde kalan Müslüman kardeşleriyle yakınlaşması adına karşılıklı olarak iftar programları organize etmeli, yardımlarda bulunmalı, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderilmeli.

4-Kadir gecesini topluca camide idrak etmek

Ramazan ayının son on gününün tekli gecelerini mümkün olduğu kadar camilerde geçirmeye çalışmalı. Bu arada toplu halde cevşen ve benzeri dualar okumalı, Kur’an ve Sünnet ile ilgili sohbetler yapmalı.

5-Bayram namazına gitmek ve bayramlaşmada bulunmak

Bayram sabahı en yakın camiye gidip bayram namazını kıldıktan sonra camidekilerle bayramlaşmalı, ardından ev halkı, komşular, akrabalar, dostlar ve tanıdıklara gidip onlarla bayramlaşmalı. Uzak olanlara telefonla ulaşıp bayramlarını tebrik etmeli.

Kur’an Nesli Platformu Koordinatörlerinden Mehmet Emin Sütçü ile Kenan Çaplık, paylaştıkları Ramazan tavsiyelerinin ardından “Tüm İslam aleminin, Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyor ve bu mübarek ayın İslam coğrafyasında akan kanın ve zulümlerin bitişine; ümmetin dirilişine, birliğine ve özgürleşmesine vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.” diye temennide bulundular. (İLKHA)

admin

Son Yazılar